Eesti Kriisinõustamise Ühing

Eesti Kriisinõustamise Ühing

Eesti Kriisinõustamise Ühing (EKÜ)

Vaimset heaolu ja psühhosotsiaalse kriisinõustamise pädevusi väärtustav valitsusväline sõltumatu organisatsioon

Eesti Kriisinõustamise Ühing (EKÜ)

Eesti Kriisinõustamise Ühing (EKÜ) on vaimset heaolu ja psühhosotsiaalse kriisinõustamise pädevusi väärtustav valitsusväline sõltumatu organisatsioon, mis

⸭ mittetulundusühinguna tegutseb avalikes huvides valdkonna edendaja ja koordineerijana;

⸭ katusorganisatsioonina koondab psühhosotsiaalse kriisinõustamise pädevusega füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes soovivad panustada valdkonna arengusse ja kriisinõustajana tegutsedes lähtuvad EKÜ kvaliteeditasemetest.

Uudised